Tag Archives: luyện thanh nhạc ở sài gòn

THANH NHẠC LUYỆN THI

Đối tượng học viên: Mọi đối tượng Nội dung học: Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Kỹ thuật mở âm vực, mở khẩu hình Xướng âm, luyện thanh, Tiết tấu, thẩm âm Kỹ thuật luyến, láy và các kỹ thuật khác Nâng cao: Lý thuyết về Hòa âm, phối …

Đọc thêm »