PIANO FOR YOUNG LEARNERS LEVEL 2

YOUNG  LEARNERS  LEVEL 2 là tiếp nối Young Learners Level 1 đễ hỗ trợ tính tự lập đang lớn dần của các em. Giáo trình Young Learners Level 2 tập trung luyện kĩ năng chơi đàn Piano, lý thuyết âm nhạc,  kỹ năng xướng âm, hòa tấu, kỹ thuật và hòa âm.

 • Xướng âm đoạn nhạc
 • Luyện tập gam cùng hợp âm cơ bản bậc I, IV, V7  (6 gam)
 • Diễn tấu các bản nhạc cơ bản và mở rộng
 • Trải nghiệm hòa tấu đàn phím và tiết tấu
 • Dịch giọng theo kiểu mẫu cơ bản
 • Hiểu và sử dụng cách chơi ngắt âm (nonlegato) và chơi liền tiếng (legato)
 • Học ít nhất tám giọng, tiếp tục học về gam hòa âm cùng các hợp âm cơ bản
 • Thực hành các đoạn đệm bao gồm các âm rời và chơi các đoạn giai điệu
 • Học ba dạng gam thứ: tự nhiên, hòa âm, giai điệu
 • Học đảo hợp âm ba nốt
 • Học về nhịp điệu
 • Học nhịp 6/8
 • Tiếp tục học tên các nốt trên dòng kẻ phụ và đọc có điểm nhấn.
 • Được giới thiệu và học phân tích âm nhạc cơ bản.
 • Tiếp tục thực hành hòa âm và chuyển giọng, sáng tác và sắp xếp công năng.
 • Tiếp tục nghe cao độ, nhịp, điểm nhấn, và các cách đệm đàn.