GUITAR

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

 • Có kỹ thuật và lý thuyết Guitar từ cơ bản đến nâng cao.
 • Đọc hiểu Tab Guitar, Sheet nhạc.
 • Có khả năng đọc và xây dựng hợp âm.
 • Hình thành phong cách biểu diễn qua các kỹ thuật: Arpeggio, Legato, Staccato, Harmonics, Pizzicato…
 • Thực hành song tấu, tam tấu, tứ tấu đàn dây qua các tác phẩm cổ điển.
 • Hòa tấu cùng nhạc cụ hiện đại (đàn piano, organ, violin, trống…) qua các tác phẩm hiện đại.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Phần căn bản:

 • Làm quen với nhạc cụ Guitar
 • Tư thế cầm đàn, cách cầm phím, chơi đàn, giới thiệu về đàn và 6 dây đàn
 • Kỹ thuật luyện ngón
 • Hướng dẫn triển khai nốt nhạc và Hợp âm trên đàn Guitar
 • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy …
 • Lý thuyết và thực hành các điệu: March, Fox, Valse, Bolero, Bepop, Boston, Tango, Ballade, Blues, Surf, Slow surf, Slow Rock, Rhumba, Cha cha cha, Twist, … và các điệu hiện đại.

Phần nâng cao:

 • Lý thuyết về Hòa âm
 • Cách xác định giọng trưởng/thứ
 • Cách xác định Chủ âm (tone, giọng) của bài hát
 • Tự viết hợp âm cho bài hát
 • Xác định điệu cho bài hát
 • Đệm đàn với bất kỳ ca khúc nào
 • Đệm đàn dựa theo giọng hát
 • Đệm đúng điệu và hợp âm
 • Kỹ thuật tăng tông, giảm tông (di cung, dịch giọng) cho ca khúc
 • Kỹ thuật đệm các điệu phăng, sôlô đệm …
 • Kỹ thuật Intro đầu bài nhạc, giữa bài nhạc (giang tấu) và cuối bài nhạc (Ending)
 • Tự soạn đệm cho bài hát bất kỳ