THANH NHẠC

THANH NHẠC THIẾU NHI – NGƯỜI LỚN

Đối tượng học viên: từ 4 tuổi trở lên Nội dung học: Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Xướng âm, tiết tấu… Luyện thanh: Nắm được kỹ thuật cơ bản khi hát, mở khẩu hình, mở giọng, vị trí âm thanh, cột hơi,… Nghe hát đúng cao độ, tròn …

Đọc thêm »

THANH NHẠC LUYỆN THI

Đối tượng học viên: Mọi đối tượng Nội dung học: Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Kỹ thuật mở âm vực, mở khẩu hình Xướng âm, luyện thanh, Tiết tấu, thẩm âm Kỹ thuật luyến, láy và các kỹ thuật khác Nâng cao: Lý thuyết về Hòa âm, phối …

Đọc thêm »