THANH NHẠC

các khóa học thanh nhạc, nhạc lý, ký xướng âm, luyện thi vào các trường nhạc, luyện thi vào các chương trình truyền hình về âm nhạc, …

THANH NHẠC THIẾU NHI – NGƯỜI LỚN

Khóa học: 4 Tháng Thời gian học: 2 buổi/tuần, mỗi buổi 60 phút. Đối tượng học viên: từ 4 tuổi trở lên Nội dung học: Phần căn bản: Nhạc lý tổng quát Kỹ thuật mở âm vực, mở khẩu hình Xướng âm, luyện thanh, Tiết tấu Kỹ thuật luyến, láy và …

Đọc thêm

THANH NHẠC LUYỆN THI

Khóa học: 4 Tháng Thời gian học: 2 buổi/tuần, mỗi buổi 60 phút. Đối tượng học viên: từ 4 tuổi trở lên Học viên có thể chọn lịch học linh động có nghĩa là trong thời gian làm việc của Trung tâm: thứ 2 – thứ 7, sáng từ 8h00 – …

Đọc thêm